SCULPTURE OF KAI WOLTER > ANATOMIA

CEPHALIC INFECTION -DETAIL
CEPHALIC INFECTION -DETAIL
COPPER
26” X 10” X 10”
2005